Řádová heraldika

Odznakem řádu jsou dva kříže. Kříž kovový a látkový kříž vyšívaný a nošený na plášti. První kříž je zlaté, blankytně modré barvy  na jehož aversu je vyobrazena blahoslavená Panna Marie držící v náručí Ježíše na reversu pak vyobrazení svatého archanděla Michaela. Mezi rameny kříže vystupuje Fleur de lis («květ lilie») - symbolizuje čistotu, proto bývá spojován s Pannou Marií, jíž podle legendy anděl, Boží posel, snesl zlatou lilii. Kříž je nošen okolo krku na modré, zlatem vyšívané stuze.Představenými řádu je nošen na kolaně široké tři prsty v podobě trojité šňůry s uzly. Druhý kříž vyšívaný na plášti je blankytně modré barvy a ve svém středu nese obraz Panny Marie obklopený paprsky a 12 hvězdami. Kříž je obklopen provazem sv. Františka s uzly, mezi rameny kříže vystupují zlaté plameny. Tento kříž je u všech rytířů stejný. Slavnostním oděvem řádu je řádový plášť barvy blankytně modře podšitý, který má na levé straně vyšitý řádový kříž. Vepředu je sepjat bílou šňůrou.

 
 
Patroni řádu: Panna Marie neposkvrněného početí, sv. Michael archanděl, sv. František Serafinský, sv. Basilius a sv. Roch.


 

Řádový plášť

 

Řádová faleristika

 
Náhrdelní kříž rytíře řádu, zavěšený na modré františkanské šňůře.
 

Řádová uniforma

 
Řádová uniforma je rakousko-uherského střihu s modrými vyložkami. 
 
 
 
 
 
 
 

Řádová vyznamenání

 
 

Za zásluhy pro Řád jsou udělována vyznamenání a dekrety jak pro členy Řádu, tak i spolupracovníky Řádu.

Záslužný kříž Řádu křesťanského rytířstva Panny Marie a archanděla Michaela a to ve třech stupních.

Za zásluhy pro řád nižší úrovně se uděluje záslužá medaile a to také ve třech stupních.

 

 

 

 

Kříž justičního rytíře