Připravované projekty

 
Rytířská pouť Řádu křesťanského rytířstva Panny Marie a Archanděla Michaela do Svaté země
 
Probíhá příprava projekce a výstavby kostela nejsvětější Panny Marie královny rytířů Řádu křesťanského rytířstva.