Informace o nás

 

Řád křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela Ordo Militiae Christianae,  tvoří právnickou osobu, která vystupuje jako světský katolický rytířský řád a působí v České republice jako nezisková organizace.

Jsme pokračovatelé ve smyslu poslání v odkazu, datum desuper, Řádu křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela založeného v Olomouci 17. listopadu 1618. Řád v České republice působí od roku 2010 a to v plné návaznosti na působení a konání naších předchůdců a právě odkaz našich předchůdců je naše konání.

Řád křesťanského rytířstva je organizací, sdružující katolíky přijmající křesťanské principy v pojetí římskokatolickém. 

 

Svou činností a posláním plně rozvíjí tradici bratrů, kteří byli před námi v Řádu křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela založeného 17. listopadu 1618 v Olomouci. Cílem Řádu je ochrana katolické víry a v rámci svého působení organizovat špitální a charitativní činnost, Řád snaží se být organizací prakticky prospěšnou s pozitivními cíly v celé řadě oblastí, jakož například i v oblasti ochrany památek. Jednou z důležitých oblastí činnosti Řádu je také uchování historických a kulturních tradic v kontextu evropského historického vývoje. Při naplňování těchto úkolů můžeme s plným respektem spolupracovat také s křesťany ostatních vyznání a všemi lidmi dobré vůle.

Řád se také snaží zapojovat aktivně do činností v římskokatolických farních společnostech, prohlubovat úctu k naši Panně Marii.  Ke svému poslání se snažíme přistupovat s pomocí prostoty a pokory františkánské spirituality, která pro nás představuje zdroj velké duchovní inspirace.

Po stránce charitativní působnosti našeho Řádu se snažíme pomáhát lidem ve velmi težkých životních situacích a prvotně se v naši činnosti zaměřujeme na muže a ženy bez domova.

 

 

 

František Benedikt Sternberg

Velmistr řádu