Rok 2017

Pouť řádu k Panně Marii v Brusné.

30.01.2018 10:42
   

800. výročí kostela sv. Jakuba a Filipa na Chvojněl

03.07.2017 20:52
Na pozvání Rytířského řádu sv. Václava, komendy sv.Jakuba a Filipa jsme se zůčastnili 800.letého výročí svěceni kostela sv. Jakuba a Filipa na Chvojně. Mši celebroval strahovský opat Michael Pojezdný. 

Návštívení poutního místa Křtiny

04.03.2017 09:16
2.3.2017 navštívili rytíří Řádu křesťanského rytířstva poutní místo Panny Marie v Křtinách.

Setkáni s kurátorem zámku Bílovec

02.03.2017 08:51
27.1.2017 Došlo k setkání Velmistra Řádu Františka Sternberga v doprovodu sekretáře Řádu na zámku Bílovec s kurátorem zámku panem Eduardem Valešem a společně prodiskutovali možnosti vzájemné spolupráce a připravovaných akcí na zámku.