Historické osobnosti Řádu

MICHAL ADOLF I. (1574 - 1638) Spoluzakladatel řádu.


Michal Adolf I. Althann, říšský hrabě, svobodný pán z Goldburgu a Murstettenu. Zúčastnil se tzv. patnáctileté války v Uhersku.Zde se několikrát vyznamenal v bitvách proto Turkům. stal se velitelem jezdeckého pluku a velitelem ostřihomské pevnosti, císařským válečným radou, zemským plukovníkem v Uhrách a polním maršálkem.
V roce 1610 byl císařem povýšen do stavu říšských hrabat a byl mu polepšen erb. V roce 1611 se zúčastnil vpádu pasovských do Čech. Později působil jako diplomat, jednal s tureckou Portou a sedmihradskými knížaty Bočkajem a Gáborem.
Původně byl protestantem,ale v roce 1598 se stal z vlastní vůle katolíkem.
V roce 1618 se podílel v Olomouci na založení Křesťanského rytířstva panny Marie a archanděla Michaela.
Byl dvakrát ženat. Poprvé s Alžbětou svobodnou paní Stossing z Altenspergu a Blauhofenu a podruhé s Marii Evou Alžbětou svobodnou paní ze Šternberka a 
na Bechyni s ní měl 9 synů a 8 dcer. Věnoval 300 000 zlatých na vykoupení křesťanů z tureckého zajetí.
 
 
 

František Gansneb-Tengnagel

 Narodil se v Dánsku a byl poradce hvězdopravce Tychona de Brahe. V roce 1601 se stal jeho zetěm. Na začátku 17.století zanechal svou vědeckou činnost a začal se věnovat politice. Působil jako apelační rada u soudu v Praze. Zůčastnil se několika tajných jednání v Paříži a Madridu přímo s pověření Rudolfa II, protože zde nebyl úspěšný a proto pčešel do diplomatických služeb arcivévody Leopolda Tyrolského, biskupa pasovského. při podílení se na přípravě pasovských do Čech se seznamil s Michalem Adolfem I. krátce po zaožení Řádu se se stál rytířem Řádu a převorem česko rakouské provincie.
Jeho náhrobek je v kapli Božího hrobu johanitského kostela Panny Marie pod řetezem v Praze.
 

Karel I. Gonzaga vévoda z Nevers. (1580 -1637)

 
Byl potomkem vedlejší linie rodu Gonzagů. V letech 1630–1637 byl mantovským vévodou. Byl spoluzakladatelem Řádu křesťanského rytířstva.